Římskokatolická farnost Hodslavice

Čeština   English   Deutsch   Polisch    
Velikonoční bohoslužby a svátosti smíření 2015
Autor článku: Adam Józef Kasperek
Vloženo dne 18.3.2015 v 17:07:25 hodin

Milí farníci, přinášíme vám přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu a také informace k příležitostem ke svátosti smíření v našem kostele.

 

 

VEČERNÍ MŠE SV. NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ

Zelený čtvrtek  18 hod.

 

ADORACE V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ

Zelený čtvrtek 19.00 – 21.00 hodin

 

ADORACE V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ

Velký pátek 8.00 – 18.00 hodin

 

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

Velký pátek 18.00 hodin

 

ADORACE U BOŽÍHO HROBU

Velký pátek 19.00 – 22.00 hodin

 

ADORACE U BOŽÍHO HROBU

Bíla sobota 8.00 – 18.00 hodin

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE

Bíla sobota 18.00 hodin

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 7.50 hodin

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Pondělí 8.00 hodin

 

 

Předvelikonoční zpověď

23.3           pondělí  15.30 – 16.00 hodin

24.3           úterý 7.30 – 8.00 hodin

25.3           středa 17.30 – 18.00 hodin

27.3           pátek 17.30 – 18.00 hodin

28.3           sobota 8.00 – 9.00 hodin cizí zpovědník

                           15.30 – 16.00 hodin

29.3           neděle 7.30 – 8.00 hodin

30.3           pondělí 17.30 – 18.00 hodin

31.3           úterý 7.30 – 8.00 hodin

4.4       sdobota 8.00 – 9.00 hodin

 

 

„V této svátosti věřící dostávají od Božího milosrdenství odpuštění urážek, kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou poranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich obrácení“.

(II. vatikánský koncil, Konstituce o církvi, článek 11)

„Věřícím ať se častěji doporučuje horlivější a účinnější účast na postní liturgii a kajících pobožnostech. Ať jsou vybízení především k tomu, aby podle nařízení a tradice církve přistupovali v tuto dobu ke svátosti smíření, a mohli tak slavit velikonoční tajemství s čistým srdcem“.

(Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení, Řím 1988)

„Ve svátosti smíření Otec přijímá syna, který se k němu vrací, Kristus bere ztracenou ovci na ramena a odnáší ji zpět do ovčince a Duch Svatý znovu posvěcuje svůj chrám a plněji v něm přebývá, což se pak projeví obnovenou nebo vroucněji prožívanou účastí na stolu Páně, takže nad dítětem, které se vrátilo zpět, je veliká radost na hostině Boží církve“.

(Obřady pokání 6)

Citát na den

Biblický citát na dnešní den
Buďte svatí. (Lv 19,2)


nahodne fotoValid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

© 2008 - 2010 Farnost Hodslavice | Created by webdesign4u.cz | O webu | Administrace | RS

Logo - ROP Moravskoislezsko